– Algemene voorwaarden en lesbepalingen tennis- en padellessen en aanverwante activiteiten

 1. Deelname is geheel op eigen risico. Tennis- en Padel Op Maat kan niet garant staan als in geval van overheidsmaatregelen vanwege gezondheidsoverwegingen of andere omstandigheden die buiten de invloed van Tennis- en Padel Op Maat vallen, het verzorgen van lessen, kampen of andere activiteiten (gedeeltelijk) niet mogelijk is, bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- bij een pandemie. Tennis- en Padel Op Maat zal er dan alles aan doen om, eventueel op aangepaste wijze en/of op een ander moment, de lessen of activiteiten door te laten gaan. We kunnen dit echter niet garanderen. De cursist/deelnemer heeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het deelnamegeld.
 2. Voor het volgen van onze lessen in het zomerseizoen en/of winterseizoen op de banen van de club, hanteren de clubs verschillende regels m.b.t. een eventueel verplicht lidmaatschap van de club. Dit staat bij elke club bij de inschrijving vermeldt. Als staat aangegeven dat de lessen inclusief baanhuur zijn (vaak in de tennishal binnen), dan is een clublidmaatschap niet verplicht.
 3. Bij de meeste clubs geldt dat een clublidmaatschap verplicht is als u bij ons les wilt volgen. Als lid kunt u onbeperkt vrij spelen en deelnemen aan de activiteiten die de club organiseert. U dient zelf zorg te dragen voor uw clublidmaatschap: voor de jeugd een jeugdlidmaatschap en voor volwassenen een daglidmaatschap bij les overdag en een volledig lidmaatschap bij les in de avond.
 4. Onze lesprijzen zijn exclusief lidmaatschap van de club. Aangezien de afspraak met de besturen/beheerders van de clubs is dat wij alleen les mogen geven aan leden, geven wij uw naam aan hen door zodat zij kunnen controleren of u lid bent en wij u kunnen informeren over het afsluiten van dit lidmaatschap.
 5. Tennis- en Padel Op Maat verzorgt lessen op verschillende locaties, zie het menu voor adresgegevens van de clubs en parken. Cursist gaat bij inschrijving bij Tennis- en Padel Op Maat akkoord met de voorwaarden van de club of het park waar de lessen plaatsvinden (zie websites).
 6. De lessen buiten worden op gravel of smashcourt gegeven, zorg dus voor goede (gravel)schoenen. Voor het volgen van lessen binnen in de hal zijn schone schoenen verplicht.
 7. Een reguliere les duurt 60 minuten waarvan 10 minuten voor de zelfstandige warming-up en in- of uitspelen. Op een aantal clubs zijn de lessen 50 minuten, dit staat bij inschrijving vermeld.
 8. Bij elke cursus is het gebruik van ballen gratis en kan er eventueel een racket geleend worden.
 9. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Tennis- en Padel Op Maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak dan ook. Tennis- en Padel Op Maat is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 10. Het lesgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Mochten wij het lesgeld niet binnen de gestelde termijn en na herinnering ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt onze gerechtsdeurwaarder in te schakelen waarbij de incassokosten en rente voor rekening van de cursist zijn.
 11. Verzuimde lessen zijn altijd voor rekening van de cursist en lessen zijn niet overdraagbaar.
 12. Restitutie van het lesgeld als gevolg van ziekte, blessures e.d. is niet mogelijk.
 13. Vul op het online-inschrijfformulier minimaal 2 dagen en 6 aanvangstijden in waarop u beschikbaar bent voor les: hoe meer beschikbare tijden u invult, hoe groter de kans op een geschikte lesgroep.
 14. Na bekendmaking van de lesindeling is het niet meer mogelijk te annuleren; u bent dan het lesgeld verschuldigd. Bij annulering voordat de indeling bekend is gemaakt, zijn de administratiekosten €35.
 15. Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de door Tennis- en Padel Op Maat toe te wijzen leraar.
 16. Afspraken m.b.t. lesuitval wegens onbespeelbare banen (harde regen of plassen/sneeuw op de baan):
  – de lessen gaan in principe altijd door tenzij u door uw leraar op de hoogte wordt gebracht dat de les wegens te slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, de leraar beslist hierin;
  – u kunt bij twijfel ook zelf contact met uw leraar opnemen, maar als we aan het lesgeven zijn dan kunnen we uiteraard niet reageren;
  – voor informatie over de weersomstandigheden kunt u ook bellen naar het clubhuis van de desbetreffende club -zie voor telefoonnummers onder ‘clubs’-, maar het horecapersoneel heeft geen bevoegdheid om te beslissen of de les wel of niet doorgaat, de leraar beslist;
  – bij lesuitval wegens onbespeelbare banen geldt de om-en-om regel: de 1e uitvalles wordt ingehaald, de 2e uitvalles vervalt, de 3e uitvalles wordt ingehaald, de 4e uitvalles vervalt enz. Inhaallessen vinden plaats op uw eigen lestijd in de vaste inhaalweken aansluitend op de laatste reguliere lesweek, eventueel wordt een inhaalles in de vorm van een clinic/training aangeboden;
  – eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 17. In geval van andere onvoorziene omstandigheden waardoor uw leraar een les niet kan geven, wordt de les gegeven door een invalleraar of wordt de les ingehaald op uw vaste lestijd in de vaste inhaalweek aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Zie voor precieze data de lesdatalijst die u tijdens de 1e les van uw leraar ontvangt en die op onze website staat.
 18. Voor uzelf, uw medecursisten en voor de trainer is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent bij de les.
 19. Als u verhinderd bent verzoeken wij u dat zo tijdig mogelijk aan uw leraar te laten weten zodat de leraar in zijn lesvoorbereiding daar rekening mee kan houden.
 20. Voor een optimale concentratie van de jeugd, vragen wij ouders om niet op de baan aanwezig te zijn.
 21. Tennis- en Padel Op Maat gebruikt uw e-mailadres om informatie te sturen over lessen en tennis- en padelactiviteiten.
 22. Door in te schrijven geeft u ons toestemming om beeldmateriaal gemaakt tijdens onze tennis- en padelactiviteiten voor eventuele promotionele doeleinden te gebruiken (o.a. brochures, website).
 23. Alhoewel wij alles in het werk stellen om u voor les in te delen, kunnen wij dit niet altijd garanderen aangezien wij afhankelijk zijn van o.a. uw beschikbare tijden, het aantal banen dat de club beschikbaar stelt, het aantal inschrijvingen en factoren waar wij geen invloed op hebben. Indien wij u niet op uw voorkeurstijden les kunnen geven, zullen wij indien mogelijk vrijblijvend een alternatief voorstel doen.
 24. Voor vragen/opmerkingen over de lessen kunt u altijd bij uw trainer en/of onze medewerkers terecht.
 25. Eventuele fouten of vergissingen op onze reclame-uitingen of op de website zijn niet bindend.
 26. Tennis- en Padel Op Maat kan klanten weigeren zonder opgaaf van redenen.
 27. In gevallen die niet in deze lesbepalingen staan vermeld, beslist de leiding van Tennis- en Padel Op Maat.