Algemene voorwaarden en lesbepalingen Tennis Op Maat tennislessen zomer- en winterseizoen

 1. Voor het volgen van onze tennislessen in het winterseizoen is het niet nodig lid te zijn van een tennisvereniging m.u.v. buiten bij Sloterplas Wintertennis, buiten bij TC IJsbaanpad en buiten bij Vondelpark Wintertennis (hier is lidmaatschap wel verplicht). U dient zelf zorg te dragen voor uw verenigingslidmaatschap: voor de jeugd een jeugdlidmaatschap en voor volwassenen daglidmaatschap bij les overdag en volledig lidmaatschap bij les in de avond.
 2. In het zomerseizoen is lidmaatschap van de desbetreffende tennisvereniging verplicht. U dient zelf zorg te dragen voor uw verenigingslidmaatschap: voor de jeugd een jeugdlidmaatschap en voor volwassenen daglidmaatschap bij les overdag en volledig lidmaatschap bij les in de avond.
 3. a. De lesprijzen in het winterseizoen in de hal van Osdorp, Hoofddorp, IJburg en Sloterplas zijn inclusief baanhuur. De lesprijzen in het zomerseizoen zijn exclusief lidmaatschap van de tennisvereniging. U dient zelf zorg te dragen voor uw verenigingslidmaatschap.
  b. Aangezien de afspraak met de besturen van de tennisverenigingen en/of de eigenaren van de tennisparken is dat wij alleen les mogen geven aan leden, geven wij uw gegevens aan hen door zodat zij kunnen controleren of u lid bent en zij u kunnen benaderen voor het verplichte lidmaatschap.
 4. De tennislessen worden gegeven op de volgende locaties (zie het menu voor adresgegevens):
  – Voor ATC Sloterplas worden de lessen gegeven op tennispark Sloterplas (zomer en winter). De algemene voorwaarden van tennispark Sloterplas staan rechtsonderaan op de homepagina van www.tennisparksloterplas.nl. Cursist gaat bij inschrijving bij Tennis Op Maat akkoord met deze voorwaarden.
  – Voor TV Osdorp worden de lessen gegeven op sportpark Ookmeer (zomer en winter).
  – Voor TC Kattenlaan en Vondelpark Wintertennis worden de lessen gegeven op tennispark Kattenlaan (zomer en winter).
  – Voor TC IJsbaanpad worden de lessen gegeven op tennispark IJsbaanpad (zomer en winter).
  – Voor De Meer Tennis worden de lessen gegeven op sportpark Drieburg (zomer) en tennishal IJburg (winter)
  – Voor TV Pim Mulier worden de lessen gegeven op Sportpark Pim Mulier (zomer en winter)
  – Voor Lucky Strike worden de lessen gegeven op tennispark Lucky Strike (zomer)
  – Voor Hoofddorp worden de lessen gegeven op tennispark Hoofddorp (zomer) en Dik Tromhal (winter)
 5. De tennislessen in het zomerseizoen worden op gravel of smashcourt gegeven, zorg dus voor goede (gravel)schoenen. Voor het volgen van tennislessen binnen in de hal zijn schone binnentennisschoenen verplicht.
 6. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten aan het zelfstandig uitvoeren van de warming-up en het in- of uitspelen besteed worden (m.u.v. de lessen op Kattenlaan en IJsbaanpad waar de lessen in het zomerseizoen 50 minuten duren).
 7. Bij elke cursus is het gebruik van tennisballen gratis en kan er eventueel een racket geleend worden.
 8. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Tennis Op Maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak dan ook. Tennis Op Maat is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 9. Het lesgeld dient voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan. Mochten wij het lesgeld niet binnen de gestelde termijn ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt onze gerechtsdeurwaarder in te schakelen waarbij de incassokosten en rente voor rekening van de cursist zullen zijn.
 10. Verzuimde lessen zijn altijd voor rekening van de leerling, lessen zijn niet overdraagbaar.
 11. Restitutie van het lesgeld als gevolg van ziekte, blessures e.d. is niet mogelijk.
 12. Als vanuit de overheid vanwege gezondheids- of andere redenen het organiseren van onze tennislessen of andere activiteiten niet mogelijk is, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij een pandemie, zal Tennis Op Maat er uiteraard alles aan doen om de activiteiten toch door te laten gaan maar we kunnen dit niet garanderen.
 13. U dient op het online-inschrijfformulier minimaal 2 dagen en 6 aanvangstijden in te vullen waarop u beschikbaar bent voor het volgen van tennisles. Hoe meer beschikbare dagen en tijden u invult, hoe groter de kans dat wij u in een geschikte lesgroep kunnen indelen.
 14. Na bekendmaking van de lesindeling is het niet meer mogelijk de lessen te annuleren; u bent dan het volledige lesgeld verschuldigd. Bij annulering van uw inschrijving voordat de indeling bekend is gemaakt, brengen wij 35 euro administratiekosten in rekening.
 15. Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de door de Tennisschool toe te wijzen tennisleraar.
 16. Afspraken m.b.t. lesuitval wegens onbespeelbare buitenbanen (harde regen of plassen/sneeuw op de baan):
  – de lessen gaan in principe altijd door tenzij u door uw tennisleraar op de hoogte wordt gebracht dat de les wegens te slechte weersomstandigheden niet door kan gaan; de tennisleraar beslist hierin
  – u kunt bij twijfel ook zelf contact met uw tennisleraar opnemen, maar als we aan het lesgeven zijn, kunnen we uiteraard niet reageren
  – voor informatie over de weersomstandigheden kunt u ook bellen naar het clubhuis van de desbetreffende tennisvereniging -zie voor telefoonnummers onder ‘Locaties’-, maar het horecapersoneel heeft geen bevoegdheid om te beslissen of de les wel of niet doorgaat; de tennisleraar beslist hierin
  – TV Osdorp, TC Kattenlaan en Vondelpark Wintertennis, De Meer, TV Diemen-Zuid, TV Pim Mulier, TC IJsbaanpad en TV Lucky Strike: bij lesuitval wegens onbespeelbare banen wordt u hiervan door u tennisleraar op de hoogte gebracht en geldt de om-en-om regel: de 1e uitvalles wordt ingehaald, de 2e uitvalles vervalt, de 3e uitvalles wordt ingehaald, de 4e uitvalles vervalt enz. Inhaallessen vinden plaats op uw eigen lestijd in de vaste inhaalweken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Zie voor exacte data de lesdatalijst die u tijdens de 1e les van uw tennisleraar ontvangt en die vanaf de start van het seizoen ook op onze site staat. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. Eventueel wordt een inhaalles in de vorm van een clinic/training aangeboden.
  – ATC Sloterplas; bij inschrijving gaat u akkoord dat bij onbespeelbare buitenbanen de les binnen in de hal plaatsvindt tegen bijbetaling van baanhuur (baanhuur gedeeld door aantal aanwezige personen). Als er geen binnenbaan beschikbaar is, geldt de om-en-om regel. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 17. In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor uw tennisleraar een les niet kan geven, wordt de les gegeven door een invalleraar of wordt de les ingehaald op uw vaste lestijd in de vaste inhaalweek aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Zie voor precieze data de lesdatalijst die u tijdens de 1e les van uw tennisleraar ontvangt en die op onze website staat.
 18. Voor uzelf, uw medecursisten en voor de tennisleraar is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent voor de les.
 19. Als u verhinderd bent verzoeken wij u dat zo tijdig mogelijk aan uw tennisleraar te laten weten zodat de tennisleraar in zijn lesvoorbereiding daar rekening mee kan houden.
 20. Voor een optimale concentratie van de kinderen die tennisles hebben, vragen wij ouders om tijdens de jeugdlessen niet op de tennisbaan plaats te nemen.
 21. Tennis Op Maat mag uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over de lessen en andere tennisactiviteiten.
 22. Door in te schrijven geeft u ons toestemming om beeldmateriaal gemaakt tijdens onze tennisactiviteiten voor eventuele promotionele doeleinden te gebruiken (o.a. brochures, website).
 23. Alhoewel wij uiteraard alles in het werk stellen om u voor les in te delen, kunnen wij helaas niet garanderen dat dat altijd lukt aangezien wij hierin afhankelijk zijn van o.a. uw beschikbare lestijden, het aantal tennisbanen dat wij van de tennisvereniging beschikbaar krijgen, het aantal inschrijvingen en andere factoren waar wij geen invloed op hebben. Indien wij u niet op uw voorkeurstijden of voorkeurslocatie les kunnen geven, zullen wij u indien mogelijk vrijblijvend een alternatief voorstel doen.
 24. Voor vragen of opmerkingen over de lessen kunt u altijd bij uw tennisleraar en/of de leiding van Tennis Op Maat terecht.
 25. Eventuele fouten of vergissingen op onze reclame-uitingen of op de website zijn niet bindend.
 26. Tennis Op Maat kan klanten weigeren zonder opgaaf van redenen.
 27. In gevallen die niet in deze lesbepalingen staan vermeld, beslist de leiding van Tennis Op Maat.