Het hart van de meeste tennissers begint in deze periode van het jaar net iets sneller te kloppen. Na een lange winter is het nu bijna zo ver, de start van het zomerseizoen hangt in de lucht. Het verenigingsleven begint op te bloeien, er kan weer lekker in de buitenlucht gespeeld worden en het wedstrijdseizoen gaat van start met de landelijke voorjaarscompetitie. Voor de meeste tennissers echt een periode om je op te verheugen!

Hoewel de overgang van het winter- naar het zomerseizoen vooral plezierig is, kan deze omschakeling ook best lastig zijn. De meeste tennissers spelen in het winterseizoen namelijk op snelle en harde indoorbanen terwijl zij in de zomer juist op tragere en zachte banen spelen. Verder doen slechts enkele spelers in het winterseizoen aan wedstrijdtennis, terwijl in de zomer juist veel spelers deelnemen aan de voorjaarscompetitie en aan één of meerdere toernooien. Sommige spelers hebben aanvankelijk best wat moeite om zich aan te passen aan deze veranderingen.

In dit stukje zal ik enkele praktische tips geven die kunnen bijdragen aan een soepele overgang van winter- naar zomerseizoen. Mijn tips hebben betrekking op mindset, training en wedstrijdtennis.

Wat betreft mindset is het van belang om te erkennen dat de overgang lastig kan zijn. Er worden buiten nu eenmaal net andere eisen gesteld en oefening is nodig om hieraan tegemoet te kunnen komen. Om frustratie te voorkomen, dienen spelers een realistisch verwachtingspatroon te hebben. Probeer verder op expliciete wijze stil te staan bij de vooruitgang die je boekt en probeer moeilijkheden niet zozeer als een obstakel maar juist als een uitdaging te zien.

Tijdens de eerste trainingen en wedstrijden van het seizoen kan toepassing van de mentale basisvaardigheid ‘zelfspraak’ spelers helpen bij het verkrijgen van een dergelijke functionele mindset. Op het moment dat spelers merken dat zij gefrustreerd beginnen te raken, kunnen zij in stilte een korte boodschap aan zichzelf geven (bijvoorbeeld: “blijf positief”). Wanneer spelers gedurende enkele weken op systematische wijze bij opkomende frustratie oefenen met het geven van een soortgelijke boodschap, zal deze langzaam gaan werken als een trigger voor de gewenste mindset.

Wat betreft training raad ik spelers aan om in deze periode een tweetal kleine tactische aanpassingen te overwegen. Omdat er buiten veel meer luchtweerstand is en de ondergrond de bal meer doet afremmen tijdens de stuit, komt de bal buiten aanzienlijk trager aan. Mijn eerste tip is om relatief trage ballen met behoorlijk wat vaart terug te slaan. Ten tweede raad ik spelers aan om buiten met wat meer topspin te slaan. Zeker als er op een gravelbaan gespeeld wordt, zal een bal met topspin  na het stuitpunt doorversnellen, hetgeen een lastig probleem op kan leveren voor de tegenstander.

Wat betreft wedstrijdtennis is het van belang om tijdens de eerste weken van het zomerseizoen wekelijks oefenwedstrijden te spelen. Doel hiervan is tweeledig; het kunnen opdoen van wedstrijdritme èn het kunnen wennen aan het moeten omgaan met wedstrijdspanning. Realiseer je verder dat, als je nog op zoek bent naar jouw topvorm, het een stuk effectiever is om op vastheid, dus zonder al te veel risico’s te nemen, te spelen. Probeer een ruime foutenmarge (dus vrij hoog over het net en vrij ver van de lijnen) in te bouwen, zodat er weinig onnodige fouten gemaakt zullen worden en er weinig goedkoop verdiende punten naar de tegenstander gaan.

Ik hoop dat bovenstaande tips zullen bijdragen aan een plezierige en succesvolle start van het zomerseizoen. Als mijn tips vragen bij je oproepen, dan licht ik een en ander graag toe (info@tennisopmaat.nl).

Sportieve groet, Jonas Vogten tennistrainer Tennis Op Maat en sportpsycholoog VSPN®